Rapport för bättre kvalitet i skolmiljön

Skolan är landets största arbetsplats. Nu har rådet för arkitektur, form och design överlämnat en rapport till Kulturdepartementet med rekommendationer för bättre kvalitet i skolmiljön.

Rapporten framhåller vikten av en väl utformad miljö i skolan ur flera perspektiv. Både för att stödja skolverksamhet och pedagogik och att bidra till skapandet av trivsel, trygghet och stimulans för elever, lärare och övrig personal inom skolan. Tanken är att se på skolan som en helhet kan tillföra nya kvaliteter.

Rådets tre rekommendationer till regeringen är:

1. Nationella måldokument för barn och unga i skola och skolbarnsomsorg förtydligas när det gäller betydelsen av en god fysisk miljö.

2. Kunskapsbildning och forskning om skolmiljön ska bedrivas fortlöpande.

3. Funktioner inrättas på nationell nivå för rådgivning respektive tillsyn av fysiska skolmiljöer, både som arbetsmiljö och som livsmiljö.

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.