Rätt klimat får chefer att växa

Det räcker inte med en bra personlighet för att bli en bra chef. Lika viktigt är de yttre förutsättningarna där ett gott arbetsklimat, tydliga roller och rimliga krav på cheferna spelar huvudrollerna.

Strateg, coach, expert, fixare, arbetsgivarrepresentant och medmänniska. Många chefer lever i en verklighet där hög förändringstakt, allt bredare ansvarsområde och en allt mer mångfasetterad roll är vardag. Kraven på cheferna ökar, men rollen blir otydligare.

För arbetsgivare är det därför en både viktig och tuff uppgift att få chefer att både vilja och orka med chefsuppdragen över tid. I Bliwa Stiftelsens forsknings- och utvecklingsprojekt Hållbara chefer har man tittat på vad som krävs.

Resultaten visar att de yttre, organisatoriska förutsättningar har större samband med hållbarhet än de individuella aspekterna av ledarrollen. Det räcker inte med personlig utveckling. Rimliga krav, klara roller, stöd från chefens egen chef och arbetsklimatet har lika stor betydelse.

Så håller chefen i längden:

1) God självinsikt och självförtroende

2) Balans mellan privatliv och arbete

3) Tydlighet avseende sin uppgift och roll i organisationen

4) Ansvar och befogenheter

5) Stöd i organisationen

6) God organisationskultur och gott arbetsklimat.

Fakta

Hållbara chefer

Hållbara chefer är ett treårigt samarbete mellan Bliwa Stiftelsen, Ledarna, Almega och Sveriges Kommuner och Landsting. Projektet har innefattat en utbildning av 86 chefer och en vetenskaplig utvärdering i syfte att hitta svar på frågan: Vad gör en chef hållbar?

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.