Regeringen satsar mer på arbetsmiljö

Arbetsmiljö Den arbetsrelaterade ohälsan har ökat fyra år i rad. Därför höjer nu regeringen anslagen till arbetsmiljöarbete med 20 miljoner kronor från den första juli och året ut. Mer pengar och åtgärder utlovas längre fram.

I vårbudgeten som presenterades i förra veckan höjer regeringen anslagen till arbetsmiljöarbete med 20 miljoner kronor under 2015. Syftet är att bromsa den snabbt ökande psykiska ohälsan där framför allt unga kvinnor drabbas. Regeringen arbetar just nu tillsammans med arbetsmarknadens parter med att ta fram en ny arbetsmiljöstrategi. Satsningen innebär fler inspektörer, utbildning av skyddsombud och ökad kunskap om kvinnors arbetsliv.

För 2016 beräknas anslaget förstärkas med ytterligare 35 miljoner kronor och från och med 2017 med ytterligare fem miljoner kronor.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Profilen

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.