Regeringen satsar på arbetsmiljö

Regeringen har tagit beslut om en nationell handlingsplan för arbetsmiljöpolitiken.

Den nya handlingsplanen ” En arbetsmiljöpolitik för arbete” ska på det stora hela verka för att höja medvetenheten om arbetsmiljöfrågornas relevans i samhället.

– Det svenska arbetsmiljöarbetet har hittills varit framgångsrikt och bidragit till att riskerna i arbetslivet minskat. För att främja en ökad medvetenhet och kunskap om arbetsmiljöfrågor i hela samhället måste insatser göras för ett ökat aktivt engagemang. Sverige har i och med detta beslut nu en samlad nationell strategi inom arbetsmiljöområdet, något som tidigare saknats, säger arbetsmarknadsminister Tobias Billström i ett pressmeddelande.

Regeringen menar att det är viktigt att tänka nytt inom arbetsmiljöområdet eftersom en bra arbetsmiljö kan bidar till att skapa hälsa, och en dålig till att skapa ohälsa. En god arbetsmiljö kan verka utvecklande för individer och få människor att växa och känna mer samhörighet. Med en god psykosocial arbetsmiljö kan utanförskapet minska. En verksamhet där personalen mår bra är förmodligen också mer lönsam och effektiv. Den nationella handlingplanen ska behandla dessa aspekter.

Mer forskning inom arbetsmiljöorådet föreslås som en strategi för att visa på den goda arbetsmiljöns positiva och lönsamma effekter.

Insatser

Detta ska handlingsplanen ta upp:

– En proposition om samordning mellan arbetsmiljölagen och och lagen om medbestämmande i arbetslivet.

– En utredning för effektivare sanktioner på arbetsmiljö- och arbetstidsområdet.

– Arbetsmiljöverket ska ta fram ett system för att kunna följa utvecklingen av goda arbetsmiljöer.

– Möjligheten till ett särskilt stöd till arbetsplatser som jobbar för att kunna behålla och ta emot människor som kommer från ett utanförskap, exempelvis sjukskrivning, ska ses över.

– Arbetsplatser som är miljöcertifierade ska uppmärksammas mer för att uppmuntra andra att göra samma sak. Till exempel genom att bli publicerade på Arbetsmiljöverkets hemsida.

– Forskningsområdet arbetsmiljö ska stärkas.

– Arbetsmiljöverkets informerande roll ska bli bättre. Fler sätt att informera och ge råd och stöd om arbetsmiljö ska utvecklas.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.