Ekonomisk morot bra för arbetsmiljön

System med ekonomiska incitament som uppmuntrar företag att investera i arbetsmiljön är ett bra sätt för regeringar som vill minska arbetsrelaterad ohälsa. Det visar forskning från Europeiska arbetsmiljöbyrån.

Många EU-medlemsstater erbjuder olika slags ekonomiska incitament för företag som investerar i sina anställdas säkerhet. Det kan röra sig om allt från lägre försäkringspremier, statliga subventioner och bidrag, till skattelättnader och fördelaktiga villkor för banklån till de företag som presterar bäst.

Att använda ekonomiska styrmedel för att motivera verksamheter att satsa på arbetsmiljön blir enligt rapporten allt mer intressant.

Bland annat har det italienska institutet för arbetsskadeförsäkringar, INAIL, utvecklat ett nytt system för incitament som grundas sig på andra länders erfarenheter och bästa metoder och därmed bygger på den bästa tillgängliga internationella kunskapen. Med en budget på över 60 miljoner euro inriktar sig INAIL:s system på små och medelstora företag och enligt bedömningar kan det leda till en vinst på 180 miljoner euro på företagsnivå.

Att använda ekonomiska styrmedel för att motivera verksamheter att satsa på arbetsmiljön blir enligt rapporten allt mer intressant.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.

Det senaste