Ledningssystem för arbetsmiljö gav resultat på Vattenfall

Vattenfall har sedan 2006 aktivt arbetat med att förbättra hälsa och arbetsmiljö för de anställda. Nu har satsningen gett utdelning.

Genom att införa ett ledningssystem för arbetsmiljö har Vattenfall lyckats minska arbetsolyckorna med 30 procent, höjt andelen långtidsfriska och samtidigt sänkt antalet sjukskrivningar.

– För tre år sedan låg sjukfrånvaron på 9,3 procent, tre år senare på 5,4 procent. Det är nästan en halvering och stora pengar i sparade utgifter, meddelar Sara Lysell Appelquist, personalchef på Kundservice Norden.

Mot nya mål

Förbättringen har skett med små steg i taget genom tydligt uppsatta hälso- och miljömål.

– När vi 2007 införde shared service inom arbetsmiljö och hälsa, satte vi ett tufft mål: att alla bolag inom Vattenfall i Sverige före utgången av 2009 skulle uppnå ett systematiskt arbetsmiljöarbete på den högsta nivån, SAM 4, vilket förutsätter ett man fullt ut uppfyller Arbetsmiljöverkets krav och även har påvisbara positiva effekter av arbetet inom arbetsmiljö och hälsa. Utvärderingen för 2009 visar att vi klarade målet, säger Morgan Börjesson, chef för Kompetenscenter Arbetsmiljö på Vattenfall.

För att ytterligare sänka antalet allvarliga olyckor och dödsfall inom Vattenfall har koncernen satt upp ett nytt mål om att arbetsolyckorna ska reduceras med ytterligare 20 procent. Det internationella ledningssystemet Occupational Health and Safety Assessment Series som påminner om miljö- och Kvalitetsstandarderna ISO 14001 och ISO 9001, ska därför införas.

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.