Så hanterar du besvärliga människor: Samspel skapar kvalitet

Runt om kring oss finns det besvärliga människor. Vissa är det bara ibland, andra känns konstant jobbiga. Med förståelse för individen kan förmågan att samspela med andra människor och deras brister förbättras.

Besvärlig. En person kan upplevas som odräglig av en annan utan att själv uppfatta motparten som jobbig. Alla är vi olika och egentligen är vi nog alla besvärliga ibland.

– Hur vi uppfattar situationer och människor handlar mycket om vad vi bär med oss för erfarenheter sedan tidigare, förklarar konsulten Torbjörn Tärnbro på A till Ö Företagsutveckling, som föreläser om hur man handskas med besvärliga människor.

Att otrevliga situationer uppstår är naturligt påpekar han, eftersom människor kommunicerar på olika sätt och ofta utgår från sitt eget perspektiv.

Avdramatisera

I en organisation eller en arbetsgrupp finns ett stort spann av människor med både styrkor och svagheter.

– Ledningen måste avdramatisera våra olikheter och skapa förståelse för att vi är just olika och inte arbetar på samma sätt, säger Torbjörn Tärnbro som lägger till att det låter enkelt men är en ganska lång process att lära sig hantera varandras olikheter. Dessutom måste det få ta tid, annars når man aldrig dit man vill.

– Förståelse för varandras samspel och hur grupper fungerar är jätteviktigt för att skapa kvalitet i organisationen och för att undvika samt hantera konflikter. När besvärliga situationer uppstår måste ledaren ordna upp dem istället för att sopa allt under mattan, fortsätter han.

Byt utgångspunkt

Trots att Torbjörn Tärnbro själv ger exempel på olika karakteristiska personligheter betonar han vikten av att inte generalisera. Det är alldeles för lätt att stoppa folk i ett fack och ofta får de sedan stanna kvar där så länge man känner dem.

En bra utgångspunkt är att titta på sig själv, utgå från sina egna personlighetsdrag och fundera över vad som gör att jag upplever någon annan som jobbig.

– Det är häftigt att vi är olika. Om det finns två exakt likadana personer på ett företag är en överflödig, konstaterar Torbjörn Tärnbro.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.

Det senaste