Så kan hälsobranschen förbättras

Hur kan utvecklingen av nya och bättre tjänster inom vård och omsorg stimuleras? Den frågan ställs i den nya boken Från vårdsystem till hälsobransch.

En av slutsatserna i boken är att omvandlingen av den svenska sjukvårdssektorn till en hälsobransch kan ta tid och kräver förändrade finansieringsformer. Men möjligheterna är många.

– Med ett ökat inslag av privat medfinansiering av vård och omsorg ökar genomslaget för kundernas preferenser och efterfrågan. Sannolikt kommer ett framtida finansieringssystem att handla om blandad privat och offentlig finansiering där försäkringar kommer att stå för den övervägande delen av det privata kapitalet, säger Carl Elfgren, managementkonsult och författare.

Boken, som ges ut av Timbro, ger flera internationella exempel på framgångsrik utveckling av nya tjänster och innovationen kan skapa ökat värde för användaren.

Här kan du läsa mer och ladda ned den:

http://www.timbro.se/innehall/?isbn=9175667317&flik=4

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.