Så lyckas du med samarbetet

En kvalitetschef och en miljöchef. Men hur samarbetar man på bästa sätt? Här är tipsen.

Den 1 oktober 2009 valde Scan Sverige att i samband med en omorganisering dela på den kombinerade tjänsten och har idag en kvalitetschef och en miljöchef.

Men att ansvara för var sin stor fråga på företaget ser kvalitetschef Annelie Lundell och miljöchef Olov Osmark inte som något problem.

– Vi har funnit våra roller och har båda stor erfarenhet och har arbetet med varandras frågor tidigare. Miljö och kvalitet krokar många gånger i varandra och eftersom jag har jobbat med kvalitet och Annelie med miljö kan vi täcka upp för varandra, exempelvis när det handlar om att se avvikelser på plats under en revision, säger Olov Osmark.

Samtidigt poängterar han att de inte är helt uppdaterade på varandras områden utan mer kan skilja på rätt och fel, stort och smått.

Scan certifierade sig enligt Iso 9001 för 15 år sedan och ett år senare enligt Iso 14001. Ända från början har de haft ett integrerat ledningssystem. Annelie Lundell och Olov Osmark nämner även gemensamma styrparametrar, ledningens genomgång, riskbedömning samt gemensamma internrevisioner där även HR-avdelningen är med, som några exempel där miljö och kvalitet samordnas.

– Vi jobbar nära varandra. Det skulle inte fungera att ena dagen prata med ledningen om kvalitet, andra om arbetsmiljö och nästa om miljö. Men att ha integrerade ledningssystem är viktigt, förklarar Annelie Lundell.

Så samarbetar Annelie Lundell och Olov Osmark:

* Öka förståelsen för varandras frågor genom att samarbeta med revisionen.

* Utbilda er inom det andra området eftersom miljö och kvalitet många gånger hänger ihop.

* Kommunicera, diskutera och bolla frågor. Det som kan tyckas vara en kvalitetsfråga kan även påverka miljöarbetet och vice versa.

* Bestäm er för en gemensam redovisning.

* Ha integrerade ledningssystem och stå enade inför ledningen.

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.