Nu ska kvalitetschefen vara mångsysslare

Miljö, socialt ansvarstagande och arbetsmiljö. Framtidens kvalitetschef kan inte räkna med att få ägna sig åt att driva kvalitetsfrågan på heltid.

Klimatfokus, arbetsmiljö, säkerhet och socialt ansvarstagande. Områdena som tangerar kvalitetsfären är många, särskilt i företag med integrerade ledningssystem. Många av Sveriges kvalitetschefer har redan idag fler än en fråga på sitt bord. Utvecklingen har skett successivt. I mitten av 90-talet dök miljöfrågan upp, tidigt 2000-tal blev arbetsmiljö ett ord på allas läppar och nu senast har företagens sociala ansvar blivit en het potatis. När Kvalitetsmagasinet gjorde en rundringning i slutet av förra året var många eniga om att det senaste inom kvalitetsvärlden är socialt ansvarstagande och hållbarhet. Bo Bergman, professor i industriell kvalitetsstyrning vid Chalmers tekniska högskola, var en av dem vi frågade.

– Det finns ett stort engagemang i hållbarhetsarbetet som kan ge gagn åt kvalitetsarbetet, förklarade Bo Bergman och poängterade att företag är tvungna att ställa om mot en hållbar affärsutveckling redan idag för att stå stadigt i framtiden.

Helhet viktigt

Jerry Karlsson, vd för Institutet för kvalitetsutveckling, SIQ, tycker sig se en trend där helhetsperspektivet blir viktigare för företagen. Kopplar man ihop kvalitet, miljö, socialt ansvarstagande och arbetsmiljö så att de samverkar mer ger det en vinna vinna situation med ett större mervärde för kunden.

– Kvalitet handlar om att uppfylla och hellst överträffa kundernas förväntningar. Om en organisation driver sin verksamhet med stor miljöbelastning skapar det ingen trovärdighet mot kunden, som i det här fallet kan vara samhället, medarbetarna och ägarna. Då är kopplingen miljö-samhällssyn-kvalitet påtaglig, säger Jerry Karlsson.

Marianne Bogle projektansvarig på CSR Sweden som jobbar för att inspirera företag att förbättra sitt sociala ansvarstagande, tror också att områdena skulle tjäna mer på att mötas.

– Idag handlar företagens arbete med socialt ansvar mer om varumärke än om faktiskt innehåll. Fokus ligger på att genomföra rapporteringar och blir ofta en fråga framförallt för företagets kommunikationsenhet. För att få det att genomströmma hela organisationen skulle det vara intressant att titta mer på kvalitetsområdets implementeringssystem.

Socialt ansvarstagande senaste

Swedish Standards Institute, Sis arbetar just nu med att standardisera ledningssystemen för att alla pusselbitar ska passa in och lätt kunna sättas ihop till en integrerad helhet. Under nästa år ska både kvalitetsledningssystemet 9001 och miljöledningssystemet Iso 14001 anpassas till den nya strukturen. Peter Hartzell, projektledare på Sis, tycker att man kan se på de olika områdena ungefär som på en smörgåsbord där fler och fler ingredienser tillkommer. Kvalitet är favoriten, det smörgåsbordet inte skulle klara sig utan eftersom bra kvalitet till ett bra pris är grunden i en affärsverksamhet. Sedan tillkommer nya smaker som exempelvis socialt ansvarstagande som kompletterar och gör helheten godare.

– Olika organisationer har olika krav och förväntningar på sig så det gäller att plocka russinen ur kakan och anpassa och skräddarsy sitt ledningssystem utifrån krav och förväntningar från samhället och organisationen. Jag tycker att det är rimligt att man plockar ihop sitt ledningssystem som ett smörgåsbord. Finns det fler delar finns det förhoppningsvis något som passar alla, säger Peter Hartzell.

Viktigt hänga med

Man ska heller inte bortse ifrån att vad som anses vara god kvalitet förändras över tid. Som kvalitetschef gäller det därför att vara trendkänslig för att kunna leverera god kvalitet. Företag och organisationer måste vara väldigt lyhörda för kundens behov.

– Jag tycker att det är viktigt att företagen har en systematik för att ta reda på vad kunder och intressenter vill ha eftersom de varierar över tid, säger Jerry Karlsson, på SIQ.

Byggs på

Ser man det i ett historiskt perspektiv är det dock fler och fler områden som tangerar kvalitetschefens profession. Få har lämnat kajutan.

Jerry Karlsson ser absolut ingen fara i att områdena blir fler. De är snarare olika sätt att tillfredsställa skilda delar i samhället, kund, ägare, det civila samhället.

Peter Hartzell, tror att det till och med kan bidra till att höja kvalitetsprofessionens status.

– Jag tror att socialt ansvarstagande kommer att bidra till att alla dessa frågor kommer högre upp på agendan, konstaterar han.

Blir mångsysslare

Utvecklingen kommer dock troligtvis att innebära att allt fler kvalitetsmänniskor blir mångsysslare. Ett troligt scenario är exempelvis att kvalitetschefen även får miljö och socialt ansvarstagande i sitt knä. Ett företag med ett ledningssystem har antagligen inte råd att anställa en person för varje del, då går jobben till den med bredast kompetens.

– Jag tycker att kvalitetschefen borde ha en samordnande roll och rapportera till ledningen. Många kvalitetschefer sitter fast i system, revisioner och certifikat. Men man måste vidga vyerna för att få en samordningseffekt. Det är en svår roll och behöver utvecklas på många sätt, säger Jerry Karlsson.

Men finns det då plats på smörgåsbordet för kvalitet, eller kommer det som är mest poppis för tillfället ta över både kompetens och resurser?

Ja, tror Jerry Karlsson och Peter Hartzell. Att skapa bra produkter och tjänster med hög kvalitet, det kan ingen välja bort.

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.