Så ska operationsprocessen bli smartare

Nu ska patientflödet inom opererade verksamheter förbättras. Akademiska sjukhuset leder ett pilotprojekt där genombrottsmetoden och lean är viktiga pusselbitar.

Syftet med projektet är att förbättra patientflödet inom opererande verksamheter. Sveriges Kommuner och Landsting är uppdragsgivare och 1,5 miljoner viks för satsningen som genomförs under 2011. Ett liknande projekt startades 2008 på Sahlgrenska universitetssjukhuset, ett andra pågår vid Norrlands universitetssjukhus.

– Vi kommer att använda både genombrottsmetoden och verksamhetsfilosofin lean i projektet. Det passar mycket bra då vi har stor erfarenhet av båda dessa, speciellt lean som nu införs på hela sjukhuset, säger projektledare Marie Källman.

Projektet kommer att fokusera på hela operationsprocessen, från beslut om operation till färdigopererad patient. I det nya så kallade ”Bra flyt-projektet” kan totalt 20 team medverka, varav tio från Akademiska sjukhuset.

Sedan 1998 har SKL drivit 18 genombrottsprojekt som rört bland annat Köer/väntetider, anestesi, kvalitetsregister, vårdrelaterade infektioner i sjukvården och demensvård.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.