Så upplevde medarbetaren år 2009

Mer pessimistisk än förra året. Det är det generella resultatet i 2009 års Medarbetarrapport. Nöjdast är medarbetaren med sina arbetsuppgifter medan servicefunktioner skapar mest missnöje.

Att rapporten är mer pessimistisk jämfört med förra årets tolkar Netigate, som gjort undersökningen, som ett resultat av att många företag tvingats till nedskärningar på grund av lågkonjunktur och finanskris.

Men trots en negativ trend i de flesta frågeblocken har området ledarskap minskat sitt medelvärde minst. En fråga där medelvärdet ökat är att chefen sätter tydliga mål för medarbetarens arbete, dessutom har fler än tidigare förtroende för den högsta chefen.

Mår bra på jobbet

Frågor som rör den fysiska arbetsmiljön har försämrats något men får fortfarande relativt höga betyg. Även den psykiska arbetsmiljön har försämrats med föregående år, men trots det uppger en stor del av medarbetarna att de mår bra på jobbet. Frågor som rör medarbetarrelationer har också ett relativt högt medelvärde och många medarbetare känner fortsatt starkt förtroende för sina kollegor. Dock upplever fler än tidigare att det förekommer mobbning och diskriminering på arbetsplatsen.

Totalt är medarbetarna mest nöjda med sina arbetsuppgifter trots att svaren även inom detta frågeblock är mer negativa än tidigare. Jämfört med tidigare undersökningar anser dock fler att de har den befogenhet de behöver för att kunna utföra sina arbetsuppgifter. Lägst medelvärde får blocket servicefunktioner, som bland annat innefattar teknisk utrustning och administrativa rutiner.

I årets undersökning deltog 10127 personer på 33 företag.

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.