Sahlgrenska tror på personcentrerad vård

Att ta utgångspunkt i patienternas upplevelse av sin situation och utgå från deras förutsättningar kallas personcentrerad vård. Nu utbildas medarbetarna på Sahlgrenska i arbetssättet som bland annat kan leda till kortare vårdköer.

Projektet är ett samarbete mellan Sahlgrenska, Röhsska muséet och Centrum för personcentrerad vård vid Göteborgs universitet. Som ett först steg inför arbetssättet kommer sjukvårdspersonalen att besöka en utställning. En vårdsal på Östra sjukhuset har med små medel förändrats till en multimediaupplevelse i färg, form och ljus som ska få besökarna att tänka kring personcentrerad vård. Skådespelare från Stadsteatern har spelar in sjukdomsberättelser som man kan lyssna på.

– Vi gör den här utställningen för att väcka intresse hos alla medarbetare. Det här är ett arbetssätt där patienten i högsta grad är delaktig i sin behandling och som ett av resultaten av det ser man att vårdtider kan kortas betydligt vilket gör att patienten inte behöver vistas lika länge på sjukhuset, säger Ann-Marie Wennberg, områdeschef på Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

750 av sjukhusets medarbetare kommer att besöka utställningen under våren.

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.