Lex Mariaanmälningar på bordet i Danderyd

Danderyds sjukhus ska offentliggöra och kommentera alla anmälningar för att stödja sitt kvalitets- och förändringsarbete.

Internt på intranätet och externt på sjukhusets hemsida ska Danderyds sjukhus kommunicera de lex Mariaanmälningar som kommit in.

– Att offentliggöra resultatet och uppmärksamma det internt kommer att sprida kunskap om andras förbättringsarbete men också göra att man skärper vaksamheten för patientrisker inom det egna området, säger Åsa Hammar, biträdande chefläkare och ansvarig för patientsäkerhetsarbetet på Danderyds sjukhus.

Under 2011 gjorde sjukhuset 20 anmälningar och nu är ambitionen att anmälningarna snabbare ska kommuniceras till medarbetare och patienter. Målet är att förhindra att misstag upprepas.

– Vi har intensifierat arbetet med att hitta avvikelser och risker i verksamheten under det senaste året. En viktig del av vårt arbete är våra händelseanalyser. I de fall där vi ser att patienter kommit till allvarlig skada eller riskerat att komma till allvarlig skada på grund av något systemfel ber vi genom en lex Mariaanmälan att få Socialstyrelsens bedömning av om de åtgärder vi vidtagit för att förhindra nya incidenter är tillräckliga, säger Åsa Hammar.

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.