Pengaregn till vården

Under 2012 får landstingen möjlighet att ta del av 525 miljoner kronor. Det står klart sedan en överenskommelse mellan regeringen och Sveriges kommuner och landsting om att stärka patientsäkerheten.

Målet med överenskommelsen är att uppmuntra och stärka patientsäkerhetsarbetet i landstingen genom ekonomiska incitament. Den gäller till och med 2014 och för varje år kommer kraven att höjas. Under hela mandatperioden satsar regeringen 2,5 miljarder kronor och för 2012 finns 525 miljoner kronor.

Regeringen och SKL har även träffat en överenskommelse gällande en mer jämlik vård. För 2012 gäller det drygt tre miljoner kronor och även denna satsning sträcker sig till 2014. Det handlar om att utveckla och identifiera metoder och arbetssätt för att öka jämlikheten inom vården för människor i resurssvaga områden.

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.