80 procent lex Maria-anmäls inte

Endast en femtedel av fallen som beviljats ersättning från patientförsäkringen lex Maria-anmäldes. Det innebär att det finns ett stort mörkertal i rapporteringen av vårdskador, menar en doktorand vid Linköpings universitet.

Av 113 undersökta fall, som lett till döden eller 30-procentig invaliditet, var det endast 23 som anmäldes till Socialstyrelsen enligt lex Maria. Det visar att man inte kan lita på uppgifterna i rapporteringssystemen, menar Annica Öhrn, risksamordnare vid Landstinget i Östergötland och doktorand i hälso- och sjukvårdsanalys vid Linköpings universitet. Hon menar att det kan finnas två skäl till att en händelse inte anmälts. Antingen så har händelsen inte identifierats som en skada eller så har den bedömts vara en komplikation, till exempel en hjärtinfarkt under en operation, vilket inte behöver anmälas. Annica Öhrn tycker dock att rapporteringsläget är illa.

– Det är slående att svåra infektioner inte alls rapporterats. De har ansetts som komplikationer även om orsaken kan var så enkel som att någon inte tvättat händerna.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Profilen

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.