Framåt för vården

Resultaten blir allt bättre men det finns fortfarande en betydande ojämlikhet mellan olika samhällsgrupper enligt statistik från vårdens öppna jämförelser 2011.

– Vi ser att kvaliteten och effektiviteten inom hälso- och sjukvården har blivit bättre i många avseenden de senaste åren. Samtidigt finns det mycket att förbättra, det gäller inte minst arbetet med att få en mer jämlik vår säger Petra Otterblad Olausson, som är avdelningschef på Socialstyrelsen.

Ett exempel är att dödligheten i stroke och hjärtinfarkt är lägre hos personer med hög utbildningsnivå jämfört med personer med låg utbildningsnivå. Dock fortsätter dödligheten i stroke och hjärtinfarkt att minska över lag. Dödligheten efter hjärtinfarkt har minskat med drygt en procentenhet för kvinnorna och närmare två procentenheter för männen sedan perioden 2005–2007.

I årets rapport har antalet indikatorer ökat till 173 jämfört med förra årets 134. Framför allt är det fler medicinska resultat och processer som redovisas jämfört med förra året.

Liksom tidigare år redovisas även indikatorer för patienterfarenheter, tillgänglighet och kostnader. För en rad indikatorer beskrivs utvecklingen över tid, vilket gör det möjligt att peka på förbättringar eller försämringar.

Det är sjätte året i rad som Socialstyrelsen och Sveriges Kommuner Landsting presenterar rapporten Öppna jämförelser av hälso- och sjukvårdens kvalitet och effektivitet. Hela rapporten hittar du på www.skl.se

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.