Sex av tio är inte nöjd med kontorets miljöarbete

Endast fyra av tio anser att det egna kontoret gör tillräckligt mycket för miljön. Samtidigt vill medarbetarna lägga mer tid på miljöbesparande arbete. Det visar undersökningen Kontorsbarometern från Vasakronan.

Fyra av tio uppger att företaget saknar en miljöpolicy eller att de inte vet om det finns någon. Av de som svarat att det finns en miljöpolicy är det endast en fjärdedel som känner till innehållet mycket väl. Endast en av tio kontorsanställda anser att de agerar mer miljövänligt på kontoret än hemma och chefer är mer positiva än medarbetare.

De svarande har också fått svara på vad de anser är de viktigaste miljöåtgärderna. Minskat slöseri med papper och minskad energianvändning toppar listan och enligt undersökningen är de anställda beredda att läga 13 minuter om dagen, eller en timme i veckan, på miljöbesparande åtgärder.

/p>

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Profilen

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.