Simulering ska göra akutvården bättre

Vården är en högriskbransch där det akuta omhändertagandet kan vara avgörande för sjukdomsförloppet. På Karolinska Universitetssjukhuset har man börjat använda simulatorer för att träna personalen i akuta situationer.

Karolinska Universitetssjukhuset har Sveriges största enheter för omhändertagande av akut sjuka barn. Hos nyfödda och äldre barn med svår sjukdom är det initiala och akuta omhändertagandet avgörande för förloppet. Via simuleringar kan personalen numera träna på akuta situationer för att vara bättre förberedda i skarpa lägen. Målet är att all personal ska gå igenom minst en simultorutbildning var tredje år.

Via simulatorutbildningen tränar man enskilda procedurer på avancerade dockor, som att stanna en blödning, sätta nålar, etcetera, men också hur man ska hantera svåra situationer som team. Simuleringar, som kombineras med träning i teamarbete via CRM, en metod för att minimera risken för fel inom vården via systematisk kommunikation och standardiserade rutiner, ska göra att personalen står väl rustade vid akutsituationer.

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.