Sjuksköterskor kommer i kläm vid privatisering

Sjuksköterskornas arbetstrivsel försämras när akutsjukhus privatiseras, det visar en studie vid Stockholms universitet. Sjuksköterskornas vilja att säga upp sig ökade, medan läkare och undersköterskor inte påverkades av privatiseringen.

– Sjuksköterskor har ett större ansvar för vården än undersköterskor, samtidigt som de inte har lika stort inflytande som läkare. Det gör att de kan komma i kläm när förändringar ska genomföras, säger Helena Falkenberg, en av dem som har genomfört studien ”How are employees at different levels affected by privatization? A longitudinal study of two Swedish hospitals”.

I studien undersöktes all vårdpersonal ett år före och två år efter att ett akutsjukhus privatiserades 1999.

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.