Ska arbeta utifrån barns rättigheter

Alla anställda i Malmö kommun erbjuds utbildning i FN:s barnkonvention. Syftet är att skapa bättre förutsättningar för barn i kommunen på lång sikt.

Utbildningsmöjligheten ges i samarbete mellan Malmö stad och Rädda Barnen. Samarbetet inleddes 2010 och resulterade i ett kunskapsunderlag och ett utbildningspaket. Drygt 50 deltagare från olika stadsdelar och inom olika yrkeskategorier har redan utbildats. Utbildningen ses som en möjlighet att stärka sin kompetens kring vad det innebär att ha ett barnperspektiv. Men också att ett långsiktigt arbete för barns rättigheter kan motverka diskriminering av barn i utsatta situationer och möjliggöra alla barns rätt till utveckling, hälsa och fritidpå lika villkor.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Profilen

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.