Skapa gränser för lyckade projekt

Allt fler företag driver globala produktutvecklingsprojekt där många olika roller och organisatoriska funktioner ska samspela. Men stora projekt innebär nya utmaningar, visar ny forskning.

Stora produktutvecklingsprojekt ställer främst nya krav på medarbetarna.

– De måste vara kreativa och skapa nya innovationer, och samtidigt hantera organisatoriska olikheter och beroendeförhållanden. Det kan till exempel vara svårt att i många lägen förstå exakt vem som ansvarar, beslutar och bestämmer över vissa delar i projektet, säger Thommie Burström, Handelshögskolan vid Umeå universitet.

Nya behov uppstår

Under tre månader har han följt hur två varumärkesföretag utvecklat en gemensam tekniks plattform genom tre tätt sammanlänkande projekt. Företagen skulle dessutom profilera sina produkter mot olika kunder.

Enligt Thommie Burström skapas gränsdragningar inom den egna organisationen i början av ett sådant projekt, men också till varumärkesrepresentanter, leverantörer och andra projekt.

– När ett projekt startas måste massor av frågor redas ut, som hur arbetet ska gå till, vilka funktioner behövs och vem ska ansvara för vad? Men när projektet lever vidare behöver organisationen i olika skeden ändra karaktär; nya delprojekt och funktioner skapas då nya behov uppstår, säger Thommie Burström.

För att uppnå de slutgiltiga projektmålen anser han att det är nödvändigt med ett gränsskapande mellan olika organisatoriska enheter. Som medarbetare handlar det om att stämma av, hålla sig uppdaterad och kunna tänka i nya banor under projektets gång.

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.