Smileymodell testas på svensk arbetsmiljö

Regeringen avsätter 24 miljoner för att testa ett nytt sätt att värdera verksamheters arbetsmiljö. Men utredningen om smileymetoden är inte färdig och flera remissinstanser känner sig förbisedda.

Smileymodell testas på svensk arbetsmiljö
Stock xchng

En glad smiley för bra arbetsmiljö, en ledsen för dålig. Flera remissröster har kritiserat regeringens utredning om en ny tillsynsmodell för arbetsmiljö, inspirerad av den danska screeningmodellen, där alla företags arbetsmiljö inspekteras regelbundet och betygssätts med en ledsen eller glad smiley.

Mitt under den pågående remissperioden avsätts 24 miljoner kronor i höstens budgetproposition till ett treårig pilotprojekt för att testa den nya modellen för tillsyn av arbetsmiljön i utvalda branscher. Arbetsmiljöverket får i uppdrag att genomföra projektet, som ska starta nästa år. Men om det blir gubbar eller inte är oklart.

– Vi har inte tagit ställning till om det ska vara smileygubbar eller hur det nu ska vara, säger arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin till Sveriges Radio.

I Styrmedelsutredningen föreslås ett system enligt trafikljusmodell, där företag får rött eller grönt ljus, beroende på om de lever upp till arbetsmiljökraven.

Känner sig överkörda

Förslaget om pilotprojektet har fått remissinstanserna att undra om regeringen struntar i deras åsikter.

Kritikerna är bland annat skeptiska till att alla företag, även de med bra arbetsmiljö, måste granskas, de höga extrakostnaderna och behovet av fler inspektörer som förslaget kan leda till.

– Littorin tillsätter en utredning som han sedan struntar i. Det är ansvarslöst och odemokratiskt, säger Stefan Wiberg, arbetsmiljöansvarig på IF Metall, till LO-tidningen.

Anna Bergsten, politiskt sakkunnig på Arbetsmiljöverket, säger till tidningen att det inte handlar om att föregå utredningen, utan om att pilotprojektet ska ligga till grund för det slutgiltiga beslutet.

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.