Snabbguide i 5s

Prevent har tagit fram en skrift och en film för den som vill lära sig mer om 5s-metoden.

5s ingår som en del i den japanska produktionsfilosofin lean produktion. De fem s:en sortera, systematisera, städa, standardisera samt skapa vana beskriver hur företag systematiskt kan åstadkomma och upprätthålla ordning och reda. Tanken är att bättre ordning ska leda till tidsbesparing, ökad effektivitet och samverkan samt säkrare arbetsmiljö.

Prevent tagit fram en skrift som går igenom metoden steg för steg och som går att ladda ned gratis från organisationens hemsida. Skriften innehåller också ett antal checklistor.

I ett case finns beskrivet hur verkstadsföretaget Nimoverken i Hova, Västergötland, effektiviserade sin verksamhet genom att arbeta med 5s. I en film beskrivs även Nimoverkens resa. För att ladda hem materialet: www.prevent.se

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.