Den skickliga Leanledaren

Lean ställer alla chefer inför nya utmaningar. I Den skickliga leanledaren presenteras fem handfasta grundregler för att utveckla en framgångsrik leanorganisation.

För att få underlag till boken har författarna tagit hjälp av en rad chefer på olika nivåer som arbetat med lean under en längre period. Med dem har de diskuterat vad som har fungerat bra och vad som har fungerat mindre bra vid införandet av lean produktion. Syftet är att ge insikt om vilka erfarenheter andra har gjort i arbetet med lean. I boken som framförallt är skriven för tjänstesektorn, presenteras fem konkreta grundregler för hur man som ledare kan jobbar för att utveckla en framgångsrik organisation som levererar värde för kunder och medarbetare.

Boken är skriven av Christian Balmer Hansen, Jens Stockholm Normand och Mikkel Simonsen och den svenska översättningen ger ut av Vårdförlaget.

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.