Socialt ansvar viktigare när EU upphandlar

Upphandling Lägsta pris ska inte längre vara avgörande när EUs offentliga sektor köper in tjänster.

Förslaget röstades igenom i EU-parlamentets inremarknadsutskott i förra veckan och i november ska hela EU-parlamentet rösta om frågan. Går förslaget igenom kan det göra stor skillnad eftersom offentliga upphandlingar står för nästan en femtedel av EU:s ekonomi.

Förslaget innebär i korthet att myndigheter inte ska tvingas anlita det företag som erbjuder lägsta pris. Man ska även ta hänsyn till miljö, sociala frågor och innovation.

– Det är ett stort steg framåt att tydligt säga att lägsta pris inte längre är det viktigaste kriteriet för att tilldela ett kontrakt, utan snarare det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet, sade den belgiske socialdemokraten Marc Tarabella som ansvarar för frågan i EU-parlamentet, till Europaportalen.

De nya EU-reglerna gäller endast vid upphandlingar som överstiger 5 miljoner euro motsvarande drygt 43 miljoner kronor.

Kunskapsmaterial

Bloggar

Böcker

Karriär

Ledare

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.