SOU: Kommunaliseringen sänkte skolans kvalitet

Skola För drygt 20 år sedan kommunaliserades skolan. I en utredning som överlämnades igår till utbildningsminister Jan Björklund, konstateras att kommunaliseringen var ett misslyckande som har sänkt den svenska skolans kvalitet.

Igår överlämnade statsvetaren Leif Lewin sin utredning om kommunaliseringens effekter för skolan. Enligt utredningen orsakade reformen sänkt status för lärarna och sjunkande skolresultat. Vidare ledde reformen även till att likvärdigheten mellan olika skolor försämrades.

Det var socialdemokraterna med Göran Persson dåvarande utbildningsminister som drev igenom reformen. Men skulden för kommunaliseringsmisslyckandet lägger Leif Lewin på båda blocken. Enligt utredningen förvärrades nämligen effekterna av den borgerliga regeringen på 1990-talet, då den statliga kontrollen som fanns inbygd i reformen försvagades.

Utredningen har väckt många reaktioner. Per-Arne Andersson, avdelningschef vid Sveriges Kommuner och Landsting och del i utredningens referensgrupp, skriver i en debattartikel i SvD att en brist är att utredningen utgår ifrån att allt som skett i skolan är ett resultat av decentraliseringen, och att ingen hänsyn tas till andra skolreformer eller samhällsförändringar. Bo Jansson, ordförande i Lärarnas Riksförbund, säger dock till TT att Per-Arne Anderssons kritik ”verkar desperat” och att han är övertygad om att en majoritet håller med om att kommunaliseringen har haft negativa effekter och att detta måste förändras.

Eva-Lis Sirén, Lärarförbundets ordförande, befarar dock att ett återförstatligande av skolan inte löser problemen.

– Det behövs högre lärarlöner, avlastning för lärarna och möjligheter att sätta in särskilt stöd för eleverna – och det behövs nu. Det är saker som inte kan vänta, säger hon.

På Friskolornas riksförbund vänder man sig mot att det i utredningen påstås att valfrihetsreformerna har försvårat kommunernas uppdrag.

– Rätten att välja skola har varit viktig för att synliggöra de skillnader som alltid har funnits i svensk skola. Det fria skolvalet gör att vi idag öppet kan diskutera kvalitet i skolan och ställa krav på alla huvudmän ska ta sitt ansvar, säger Claes Nyberg, vd för Friskolornas riksförbund.

Bland riksdagspartierna vill i dag Folkpartiet, Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna förstatliga skolan. Även Lärarnas Riksförbund har drivit frågan.

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.