Stark kritik mot tillsynsmodell

Regeringens föreslagna tillsynsmodell för arbetsmiljö möts av ytterligare kritik när remissvaren lämnats in. Svenskt näringsliv avstryker förslaget och skälen är att utredningen enligt dem inte visat att det finns ett behov av arbetsmiljömärkning, eller att den föreslagna modellen kan bidra till bättre arbetsmiljö. De anser också att det är oklart vad som egentligen ska mätas i systemet.

TCO-tidningen skriver dessutom att LO, TCO och Saco hellre vill utveckla Arbetsmiljöverkets nuvarande modell för tillsyn och hävdar att det nya förslaget inte är kostnadseffektivt.

Enligt TCO-tidningen är också remissvaren från arbetsgivarsidan negativa. Arbetsgivarverket anser att förslaget är otillräckligt utrett och medför avsevärda statsfinansiella kostnader och administrativa kostnader för arbetslivet.

/p>

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Profilen

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.