Stockholm stad Sveriges kvalitetskommun

Stockholm stad vann utmärkelsen Sveriges kvalitetskommun 2009. Biträdande stadsdirektör Carina Lundberg Uudelepp är på plats på Kvalitetsmässan för att berätta mer om stadens kvalitetsarbete.

Stockholm stad Sveriges kvalitetskommun
Martina Frisk

En av grundbultarna i stadens kvalitetsarbete är enligt Carina Lundberg Uudelepp det elektroniska ledningssystemet. Det väver samman stadens strategi för kvalitetsutveckling, de ekonomiska frågorna och miljöfrågorna.

– Det gör att vi faktiskt följer upp alla saker samtidigt. Det ska inte vara så att till exempel miljö blir något som man rapporterar enskilt en gång per år.

Att systemet funnits på plats så pass länge har också gjort att kvalitetsarbetet kommit långt. Idag trasslar man inte längre in sig i diskussioner om ord.

– Den strategi för kvalitetsutveckling som vi har haft i tio år är en värdefull grund att stå på. Vi behöver inte längre diskutera innebörden av olika begrepp, som vad ett åtagande egentligen innebär. Vi kan prata resultat istället.

Nå fram till alla

Under mässseminariet får Carina Lundberg Uudelepp frågan om det är svårare att arbeta med kvalitet på en plats där invånarna kommer från vitt skilda bakgrunder och kulturer. Hon svarar att det kan vara lite svårare i den bemärkelsen att invånarnas krav och förväntningar skiljer sig mer än i andra kommuner.

– Kvalitet handlar om att nå fram till alla människor, att veta vad vi lovar var och en och vara trygga i det, säger hon.

Maktskifte

Något som skulle kunna ses som ett problem för kvalitetsutvecklingen i Stockholms stad är de ständiga maktskiftena. Hur påverkar det stabiliteten och kontinuiteten i arbetet?

– Vi har varit uthålliga. Vi jobbar på ett politiskt uppdrag, ibland kan skillnaden vara ganska stor när det blir maktskifte, säger hon men avslöjar sedan att kärnan i att staden blivit uthållig är att man har sett till att vara överens över blockgränserna om strategin för kvalitetsutveckling.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Profilen

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.