Stora brister i kontrollen av butiksvågar

Mer än var fjärde våg i servicehandeln har inte kontrollerats i tid. Det visar en undersökning från Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll, SWEDAC. De flesta butiksvågar skall kontrolleras med jämna mellanrum och i samband med det märkas och plomberas. SWEDAC gjorde under juni-juli 2002 en undersökning av totalt 542 vågar i 338 servicebutiker. Av dessa hade drygt en fjärdedel inte kontrollerats i tid.

– En anledning till det dåliga utfallet kan vara att handlarna inte känner till att de sedan 1994 själva ansvarar för att låta kontrollera sina vågar, säger Hillevi Stein, ansvarig för undersökningen vid SWEDAC, i ett pressmeddelande. Vågarna skall kontrolleras vart annat år av ett av SWEDAC ackrediterat företag. Många tror att kontrollen sköts per automatik av statliga kontrollanter, men så är det inte längre.

SWEDAC har nyligen föreslagit en lagändring som innebär att den som bryter mot reglerna kan komma att dömas till böter.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.