Strategi för arbetsmiljö ska göra företag mindre farliga

På fem år ska antalet arbetsrelaterade sjukdomar och olycksfall minska med 25 procent. Det är målet i den strategi för arbetsmiljöfrågor som kommissionen antog i veckan, uppger nyhetsbrevet EU Direkt.

Inom EU har antalet dödsolyckor minskat med 17 procent sedan år 2002. Och arbetsolyckor som leder till minst tre dagars sjukfrånvaro har minskat med 23 procent under samma tidsperiod. Skillnaderna är dock stora mellan länder, sektorer, företag och arbetstagarkategorier.

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.