Stress och press orsakar sjukskrivning

Fyra av tio akademiker har vid flera tillfällen gått till jobbet fast de varit sjuka. Det visar en ny arbetsmiljörapport från Saco.

Sjuknärvaron är vanligast bland akademiker som måste ta igen arbetsuppgifter efter en kortare tids frånvaro, arbetar under tidspress eller arbetar mycket övertid. Men det finns också ekonomiska orsaker till sjuknärvaron. De akademiker som är lägst avlönade går i större utsträckning än andra till jobbet fast de anser att de borde stannat hemma.

Långtidssjukskrivning är också vanligt bland akademiker. Var sjunde akademiker har varit sjukskriven under den senaste femårsperioden och hälften av dem på grund av utmattningssyndrom, depression eller stress.

Sacos rapport bygger på en enkätundersökning med fler än 5 000 medlemmar.

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.