nr-logo

För smart verksamhetsutveckling

  • Annonskod mobil topp

Det skandinaviska ledarskapets frånvaro av hierarkier passar i dagens föränderliga värld. FOTO: Shutterstock

Svenskar leder coachande, norrmän utifrån trivsel

Ledarstilen skiljer sig en del mellan de nordiska länderna, men i de viktiga dragen så finns det en gemensam syn på ledarskap. Det handlar om att motivera, skapa engagemang och få människor att samarbeta – just det som behövs på en arbetsmarknad i ständig förändring.

  • Kod för annonsposition 1 i huvudspalten

1 559 chefer och ledare i Sverige, Norge och Danmark har svarat på undersökningen som genomförts av strategi- och analysföretaget Ipsos.

Undersökningen visar att det finns gemensamma drag för ett skandinaviskt ledarskap: Att i hög grad involvera medarbetaren i beslutsprocessen, kort avstånd mellan ledare och medarbetare samt frihet under ansvar.

– Stram hierarki fungerar inte längre som ledarskapsstil, säger Annika Elias, ordförande för Ledarna.

Finns nyanser

Det som skiljer mellan ledarskapet i de tre länderna är snarare nyanser än större skillnader.

Exempelvis präglas det danska ledarskapet mer av ett delegerande ledarskap där det ställs höga krav på medarbetarna att vara självständiga.

Det norska ledarskapet präglas i högre grad av trivsel och arbetsglädje, medan det svenska ledarskapet är av mer coachande karaktär.

Kan ta tid

En problematisk del av det skandinaviska ledarskapet är att det kan vara tidskrävande. Chefen ska vara effektiv, flexibel och samtidigt involvera medarbetarna i beslutsprocessen.

En annan utmaning är avsaknaden av ramar och struktur som en icke-hierarkisk organisation kan medföra.

– Det är viktigt att chefen är tydlig så att det skapas en trygg och utvecklande miljö även för medarbetare som upplever stress i samband med krav på eget ansvar och självständighet, säger Annika Elias.

  • Kod för annonsposition 2 i huvudspalten

  • Kod för annonsplats 3 i huvudspalten

Fler nyheter

  • Annonskod Huvudspalten 4

Så skapar du hållbar framgång över tid

Varför har vissa organisationer funnits i hundratals år medan andra inte håller ett decennium? Nyckeln är att skapa framgång som varar över tid – något som ISO 9004 bistår med. Standarden bygger på strategier, bästa praxis och erfarenheter från några av de mest framgångsrika företagen runt om i världen.

Prenumerera på Kvalitetsmagasinets nyhetsbrev

 Anmäl dig här

Nyhetsbrevet är helt gratis och du kan när som helst avsluta prenumerationen.