TQM för utveckling av lokala samhällen

Är det möjligt att använda kvalitetsverktyg för att lösa problem med arbetslöshet och neddragningar inom den offentliga sektorn och ge vanliga medborgare mer aktiv roller än idag? I en doktorsavhandling som presenterats vid Luleå tekniska universitet har Maria Fredriksson undersökt om värderingar, arbetssätt och verktyg från TQM, eller på svenska ”offensiv kvalitetsutveckling”, kan vara ett sätt att stödja lokal samhällsutveckling. Maria Fredriksson har studerat Åseda i Småland och Seskarö i Norrbotten som båda, utifrån lite olika perspektiv, försökt vända en negativ utveckling. Utifrån de erfarenheter som Maria fångat presenteras i avhandlingen en arbetsmodell för hur TQM kan nyttjas för lokal samhällsutveckling.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.

Det senaste