Trollhättan lanserar jämförelsetjänst

För att underlätta val av kommunal service för invånarna i Trollhättan lanserar kommunen en jämförelsetjänst på sin webbplats.

Trollhättans medborgare kan nu jämföra olika serviceenheter som förskolor, skolos, gruppboenden samt hemvård. Föräldrar kan exempelvis jämföra andel nöjda föräldrar eller antal barn per anställd på kommunens förskolor.

Resultatet visas både numeriskt och visuellt i form av tabeller och diagram och kan publiceras på Facebook.

– Många av våra verksamheter lever i en konkurrenssituation och måste bli bättre på att visa vilka goda resultat de åstadkommer samt förbättra de områden där man inte är lika bra. Medborgarna har en självklar rätt att ställa höga krav och ta del av vårt resultat, säger Bijan Zainali, kvalitetschef i Trollhättans stad.

/p>

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Profilen

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.