Tuff vardag inom kriminalvården

Sex av tio kriminalvårdare upplever att det förekommer våld eller hot om våld på den egna arbetsplatsen. Lika många anser att stressnivån har ökat det senaste året. Det visar en undersökning som SEKO har gjort.

En av tre kriminalvårdare uppger att arbetsmiljön blivit sämre och varannan anse att de är underbemannade vilket innebär ett hot mot säkerheten. Antalet intagna i svenska fängelser är idag högre än under de senaste 15 åren samtidigt som Kriminalvården har aviserat nedläggningar. Överbeläggningen bidrar till att kriminalvårdarnas arbetsmiljö försämras ytterligare.

– En redan utsatt kriminalvård ska alltså bli ännu eländigare. Våldshändelserna inne på anstalterna blir fler och de intagna får sämre vård. Detta går ut över våra medlemmar som i än högre grad blir utsatta av hot, våld, stress och oro, säger SEKOs förbundsordförande Janne Rudén som har framfört synpunkterna till justitieminister Beatrice Ask.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Profilen

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.