Nya generaldirektören vill stärka myndighetens förtroende

Upphandling I början av juni tillträdde Anja Clausin som ny generaldirektör på Upphandlingsmyndigheten, men hon har redan nu en klar bild av både utmaningar och möjligheter som upphandlingsvärlden står inför.
– Både skattebetalarna och näringslivet måste kunna lita på att vi har en sund konkurrens mellan seriösa aktörer, säger hon.

Nya generaldirektören vill stärka myndighetens förtroende
Generaldirektör Anja Clausin. Foto: UHM

I mars utsåg regeringen Anja Clausin till ny generaldirektör för Upphandlingsmyndigheten, UHM, och efterträdare av Inger Ek. Hon kommer närmast från Försvarets materialverk, FMV, där hon har varit affärsdirektör för marknad och inköp och har dessförinnan bland annat varit upphandlingschef på Försäkringskassan.

Anja Clausin tillträder i en för verksamheten utmanande tid, då Upphandlingsmyndigheten har drabbats av kraftigt minskade anslag – men hon har ändå tydliga visioner.

– Jag har en ny ledningsgrupp och vi har gemensamt tittat på vad vi vill framåt. Det finns många områden där Upphandlingsmyndigheten skulle kunna göra större skillnad om vi fick fler och utökade uppdrag. Till exempel statistikinsamling och insamling av inköpsvärden, säger hon och tillägger:

– Jag har en vision om en gemensam kategoriplan för offentliga affärer. Om vi kan kategorisera offentliga inköp i Sverige på ett smartare sätt kan man underlätta för såväl organisationer som leverantörsleden, och för politiken gällande vilken inriktning man vill ha, säger hon.

UHM bildades 2015 med syfte att stärka den strategiska betydelsen av offentlig upphandling, och 2019 utnämndes den till Sveriges modernaste myndighet. Utöver det nationella fokuset vill Anja Clausin också se Sverige stärka sin roll på den globala upphandlingskartan.

– Det är viktigt att vi syns internationellt och visar att vi är kunniga och kompetenta. Då tänker jag både i EU gällande exempelvis policyfrågor, men också utöka våra samarbeten med de nordiska partnerländerna och andra länder generellt, säger hon.

Stötta i beredskap

Den nya generaldirektören förklarar att hon, med sin bakgrund från Försvarets materialverk, brinner lite extra för försörjning- och beredskapsfrågor. Eftersom dessa frågor på kort tid har blossat upp rejält, misstänker Anja Clausin att det kan vara svårt för mindre upphandlande organisationer att kravställa rätt gällande beredskap.

– Det är ett komplext område och vi befinner oss i ett nytt säkerhetspolitiskt läge.  Här kan vi som myndighet tillhandahålla stöd, vägledning och klausuler om regeringen ger oss ett uppdrag, med finansiering, kring detta. 

Förtroendefrågan avgörande

Upptäckter av kriminella aktörer inom offentliga upphandlingar har blivit alltmer förekommande det senaste decenniet, vilket Anja Clausin ser allvarligt på.

– Till syvende och sist riskerar den här problematiken att påverka förtroendet för det offentliga på ett djupgående plan. Vi har 900 miljarder i inköpskronor i Sverige varje år, och både skattebetalarna och näringslivet måste kunna lita på att vi har en sund konkurrens mellan seriösa aktörer, säger hon, och lyfter utökat branschmetodstöd som en av flera potentiella åtgärder för att hindra att problemen växer ytterligare. 

Från sina tidigare uppdrag har Anja Clausin lärt sig att dra nytta av andra myndigheters kompetens för att utveckla den egna verksamheten. Under tiden på FMV satt hon i styrelsen för Natos inköpsorganisation, och slogs då av hur många gemensamma frågor verksamheterna arbetade med – och hur mycket man därför kunde lära av varandra. 

– Där gjorde vi gemensamma upphandlingar. För Upphandlingsmyndigheten blir det kanske snarare att dela policy-frågor med andra myndigheter och utvecklas på så sätt, men att samverkan ändå ska vara en central del, säger hon.

Vad anser du utgör god kvalitet?

– Det är att man har ordning och reda på grundverksamheten, och att den håller en hög grundnivå. Först då kan man lägga fokus på att utveckla och förbättra. 

 

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.