Utredaren: Kommunerna vill inte slås samman

Offentlig sektor Efter att ha träffat representanter från drygt 130 kommuner konstaterar utredaren Sven-Erik Österberg att intresset för kommunsammanslagningar i stort sett är obefintligt. Så här föreslår han att Sveriges småkommuner kan stärkas.

Utredaren: Kommunerna vill inte slås samman
Foto: Peter Nordahl

Förra veckan lämnade utredaren Sven-Erik Österberg betänkandet ”Steg mot stärkt kapacitet”. Han hade bland annat i uppdrag att undersöka intresset för frivilliga kommunsammanslagningar. Efter att ha träffat representanter från drygt 130 kommuner konstaterar Österberg att intresset i stort sett är obefintligt.

– Utredningen har vid dialogmöten med kommunerna mött en utbredd skepsis mot att bilda större kommuner genom sammanslagning, skriver han i utredningen.

Kommunrepresentanterna är väl medvetna om utmaningarna de står inför, men de tror mer på kommunal samverkan snarare än sammanslagningar.

Mindre kommuner har inte sämre kapacitet

Det som talar för kommunsammanslagningar, som civilminister Erik Slottner (KD) tidigare påpekat, är att större kommuner blir mer robusta och förväntas ha bättre förutsättningar för styrning och utveckling av kommunen och dess verksamheter eftersom deras ekonomi är större. Det anses också lättare att attrahera spetskompetens och hitta förtroendevalda till de politiska uppdragen.

Även om utredningen belyser flera utmaningar som mindre kommuner står inför – till exempel att befolkningen minskar i flera av landets 100 minsta kommuner – skriver Sven-Erik Österberg att många små kommuner bedriver en effektiv verksamhet med hög kvalitet och god lokalkännedom, där medborgare har nära till besluten. Såsom han ser det finns det inget likhetstecken mellan en liten kommun och sämre kapacitet.

”Bakvänt att driva på för sammanslagningar”

Resultatet är helt i linje med Sveriges Kommuner och Regioners (SKR) bild, enligt Anders Henriksson, ordförande för SKR.

– Många kommuner är medvetna om att kapaciteten behöver stärkas men är skeptiska till att sammanläggningar skulle skapa bättre förutsättningar att hantera ökade krav och utmaningar. Det skulle vara bakvänt att driva på för sammanslagningar när kommunerna själva inte tror att det kommer att lösa deras utmaningar, säger han i ett pressmeddelande.

Lista

Sven-Erik Österbergs 5 förslag till regeringen

  1. Varje kommun behöver hjälp med att analysera sin långsiktiga kapacitet samt identifiera vilka åtgärder som bäst bidrar till stärkt kapacitet.
  2. Regeringen tar fram en vägledning som beskriver de olika stegen i processen att bilda en ny kommun. Regeringen avsätter också medel för att stödja kommuner som vill utreda och genomföra kommunsammanslagningar.
  3. Staten bör följa utvecklingen av kommunernas samverkan och särskilt uppmärksamma kommunernas arbete med att utveckla en mer stabil och strategisk samverkan i geografiska samverkansområden.
  4. Regeringen låter utreda behovet av ny lagstiftning om geografiska samverkansområden och systematisk uppgiftsfördel- ning. Regeringen initierar vidare pilotprojekt för att utveckla strtegisk samverkan i geografiska samverkansområden, systematisk uppgiftsfördelning och bättre insyn, inflytande och ansvarsutkrävande vid samverkan.
  5. Regeringen låter ta fram ett vägledningsmaterial om olika frågor som rör genomförandet av samverkan.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.