Utvecklingscheckar inom vård och omsorg

Nya idéer och arbetssätt, det hoppas regeringen att pilotsatsningen med utvecklingscheckar inom vård och omsorg ska frambringa.

Regeringen har beslutat att skjuta till 4,7 miljoner kronor till pilotprojektet med utvecklingscheckar. Projektet har pågått sedan årsskiftet 2010/2011 och förutom det ekonomiska tillskottet, vidgas uppdraget till att också omfatta utbildningsinsatser i affärsutveckling.

– På senare år har mångfalden ökat inom vård- och omsorgssektorn. Nu fortsätter vi arbetet med att ge företag inom vård och omsorg möjlighet att komma på nya idéer och utveckla nya arbetssätt, säger näringsminister Annie Lööf.

Pilotsatsningen görs i Stockholm, Gotland, Södermanland, Västra Götaland, Skåne och Halland.

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.