Vanligt med interna informationsstölder på svenska företag

Mer än hälften av Sveriges företagare och anställda tror att det är vanligt eller mycket vanligt att anställda vid anställningens upphörande tar med sig intern information. Mer än var fjärde person känner någon som spridit eller tagit med sig intern information från företag. Det visar en Demoskop-undersökning gjord på uppdrag av datasäkerhetsföretaget Ibas. Enligt ett pressmeddelande från Ibas har var tredje företag i undersökningen råkat ut för informationsläckage de senaste två åren och en tredjedel de förvärvsarbetande kände till fall på sin arbetsplats där detta hade hänt. Enligt undersökningen är orsakerna till spridning av intern information eller informationsstöld främst okunskap följt av slarv, illojalitet och ekonomiska motiv. Undersökningen omfattar svar från både vd:ar, it-chefer och anställda på svenska företag.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.