Varannan går till arbetet sjuk

Hälsa Många svenskar och norrmän går till jobbet trots att de är sjuka. Det visar en ny undersökning av den så kallade sjuknärvaron. Skälen till att man går sjuk till jobbet skiljer sig dock mellan de båda länderna.

Varannan går till arbetet sjuk

I en ny studie har det som kallas sjuknärvaron undersökts av forskare i Norge och Sverige. Undersökningen visar att många i båda länderna jobbar fast de är sjuka och egentligen borde stanna hemma. Men skälen till sjuknärvaron varierar. Svenskarna har inte råd att vara sjukskrivna medan norrmännen gillar jobbet.

I studien har 3312 personer som varit sjukskrivna i mer än 30 dagar intervjuats. Hela 80 procent av norrmännen och 66 procent av svenskarna uppgav att de hade varit sjuknärvarande under året före sjukskrivningen. Av svenskarna var det 35 procent som hade ekonomiska skäl för att gå till jobbet trots att de var sjuka. För norrmännen var det bara 15 procent. I Norge hade man mer positiva anledningar till sjuknärvaron. Drygt hälften, 53 procent, sade att de gick till jobbet för att de tyckte om det. I Sverige var det bara en tredjedel, 34 procent, som uppgav det som skäl. Tre av tio norrmän ansåg att arbete var bra för hälsan, men bara en av tio svenskar.

Enligt forskarna bakom studien kan skillnaderna ha med reglerna i sjukförsäkringen att göra. I Norge får man full ersättning från första dagen, medan Sverige har en karensdag och 80 procent av lönen därefter. Svenskarna uppgav oftare att de var rädda för att mista jobbet. I studien fanns det inga skillnader mellan män och kvinnor i hur ofta de var sjuknärvarande. Däremot var det fler kvinnor som angav hänsyn till arbetskamrater som ett skäl att inte vara hemma.

I en tidigare undersökning har forskarna frågat 2 500 sysselsatta personer om de varit sjuknärvarande. I den gruppen var det lika stor andel, drygt hälften, i de båda länderna som sade att de varit sjuknärvarande. Även här angav svenskarna oftare ekonomin som en anledning. Flera undersökningar har tidigare visat att omfattande sjuknärvaro på sikt leder till sämre hälsa och ökade sjukskrivningar.

Undersökningen är gjord vid Østlandsforskning, Högskolan i Lillehammer och Stockholms Universitet.

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.