Vårdhundar ska få standard

Polishund, räddningshund och ledarhund. Människans bästa vän har många funktioner i samhället. Även i vården har hunden blivit allt vanligare för att hjälpa patienter, därför inleds nu arbetet med en standard för det nya hundyrket vårdhund.

Standarden ska ge vårdhunden legitimitet inom vården. Förhoppningen är att en svensk standard ska skapa förutsättningar för en tydlig och hög kvalitet av vårdhundsteamets arbete.

– Det finns ett behov av riktlinjer för att underlätta upphandlingen av vårdhundtjänster, säger Christa Ahlenblom, projektledare på Sis, Swedish Standards Institute, som just har påbörjat projektet och inbjuder fler att engagera sig i utformningen av den nya standarden.

Varför behövs den då? Jo, vårdhundar kan påverka en patients hälsa och välbefinnande positivt. Men en otränad hund som vistas bland människor som har ett avvikande beteende på grund av sjukdom kan reagera med rädsla och aggressivitet.

– Det är därför viktigt att veta att vårdhunden är utbildad och anpassad till olika personer med varierande förmågor och uppträdande, så att alla kan känna sig trygga, säger Ingeborg Höök, initiativtagare till Svenska vårdhundskolan.

Med ett kvitto på att hunden är utbildad blir upphandlingen av vårdhundstjänster lättare för sjukvården att hantera och fler patienter kan få hjälp. Vårdhunden kan till exempel användas inom rehabilitering, äldervård, demensvård och på hospice. Den svenska standarden ska fastställa vad hunden behöver kunna, vilka egenskaper den ska ha och vad som krävs av ett vårdhundsteam.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Profilen

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.