Videomöten i vården ökar

Vårdplanering med hjälp av videoteknik blir allt vanligare. Från Akademiska sjukhuset gjordes 400 utskrivningssamtal via videolänk förra året. Att jämföra med 13 stycken år 2007.

När en patient ska skrivas ut deltar många olika yrkestitlar. Förutom patient, sjuksköterska och anhörig kan läkare, arbetsterapeut, sjukgymnast och biståndshandläggare från kommunen delta. Med hjälp av videoteknik kan dessa koppla upp sig på videokonferens och behöver på så vis inte resa till en fysisk plats för att genomföra utskrivningssamtalet tillsammans. Det sparar både restid och kostnader för miljön. Beräkningar på Akademiska visar till exempel att varje möte som görs via videolänk spar ungefär 20 kilo koldioxid.

– Den största fördelen är att äldre anhöriga och handläggare på kommunerna slipper resa till sjukhuset, det spar både tid och är positivt ur miljösynpunkt. Dessutom är det lättare att hitta tider som passar båda parter. Tekniken kan också bidra till att patienter kan skrivas ut snabbare, säger Ingrid Martinsson, ansvarig för nätverket Vårdplanering via videokonferens.

EU-projekt startskott

Akademiska sjukhuset i Uppsala samarbetar i dagsläget med sju kommuner kring vårdplaneringsmöten via videolänk. Förra året genomfördes 400 utskrivningssamtal på distans, och det gör Akademiska till det sjukhus i landet som är flitigast med att använda den nya tekniken för utskrivning av färdigbehandlade patienter.

– Startskottet gick 2007 i samband med att Heby kom att tillhöra vårt landsting och önskade utföra vårdplaneringarna med hjälp av videokonferens. Vi ingick även i EU-projektet Health optimum 2008 där syftet var att påskynda utvecklingen av videokonferenser/telemedicin inom sjukvården, säger Ingrid Martinsson.

Fakta

Läs vidare!

I kommande nummer av Kvalitetsmagasinet kan du läsa mer om kommunikationsteknik inom vård och omsorg.

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.