Databas om vårdens överbeläggningar färdig

Sveriges kommuner och landsting har nu publicerat sin nationella databas där landstinget rapporterat in sina siffror på överbeläggning.

Lansting och regioner har sedan hösten 2012 rapporterat in överbeläggningar genom en gemensam metod. Nu har SKL sammanställt siffrorna som finns i databasen. Tanken är att starta ett nationellt förbättringsarbete, efter de många larm som kommit från sjukhus om överbelagda salar.

Än så länge ägs resultaten fortfarande av varje landsting. Därför går det inte att göra jämförelser i dagsläget.

– Det är inte heller syftet just nu, i inledningen. Men nu skapar vi förutsättningarna, genom att sjukhusen får möjlighet att analysera sina egna värden och förfina sina rutiner. Det säger Margareta Berglund Rödén, som på SKL:s uppdrag har lett arbetet med att utveckla databasen.

Det som mäts är totala antalet överbeläggningar, utlokaliseringar och det totala antalet disponibla vårdplatser.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Profilen

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.