Förbättringsteam ska lösa stress och rutinbrist

Flera medarbetare inom Göteborgs hemtjänst vittnar i medier om stress, bristande rutiner och utbrändhet. De ansvariga har nu satt in förbättringsteam för att lösa problemen.

Gunilla Pålsson, Kristina Westerlund och Halima Ljungqvist berättar för tidningen Kommunalarbetaren om den svåra arbetsvardagen i Göteborgs hemtjänst. Halima Ljungqvist är tillbaka på jobbet efter en tids utbrändhet.

Tillsammans har de även skrivit en debattartikel i Göteborgsposten, GP, där de visar på hur nedskärningar drabbar både personal och vårdtagare. Bristande rutiner kan bland annat handla om att personalen som jobbar på dagen inte har koll på om den så kallade nattpatrullen besökt vårdtagare eller inte. Det saknas en gemensam plattform för kommunikation och träffar för samtliga medarbetare. De tycker inte heller att de involveras i förändringar och nedskärningar.

Som svar på debattartikeln skrev även Morgan Davidsson, sektorchef för äldreomsorgen i Majorna-Linné, där de tre medarbetarna arbetar, och staddelsdirektören Linda Nygren en egen artikel i GP. Där redogör de för hur de skapat förbättringsteam där personal från olika yrkeskategorier ingår. Teamet ska analysera hur arbetet går till och hur de kan bli bättre. De har också tagit in facket och skyddsombudet till hjälp.

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.