Till angrepp mot Lean

Det finns baksidor med att importera mät- och styrmetoder från industrin till delar av samhället där arbetet inte kan beskrivas med kvantitativa mått. Det är essensen i den sista delen av DN-journalisten Maciej Zarembas reportage om vårdens systemskifte där Lean och New Public Management får sig en rejäl släng.

Maciej Zaremba citerar bland annat en rapport från statliga Innovationsrådet som menar att Leanfilosofin i många fall tömdes på sin moraliska kärna när den överfördes från Asien till västvärlden. Det som blev kvar är mantran och nedskärningar.

Han beskriver hur konsulter utan kännedom om hur en förlossning eller en operation går till får uppdrag att effektivisera och införa styrning i vården. Han har pratat med en managementkonsult som inte hade hjärta att ta på uppdraget att kartlägga hemtjänstprocessen i Bohusläns kommun, bland annat för att han kände att det som avgör kvaliteten i hemtjänsten inte kan mätas med processmått.

En annan som uttalar sig i texten är Martin Wohlin, specialist på akutmedicin och universitetslektor. Han menar att New Public Management innebär att ”man har delat upp sjukvården i låtsasföretag där varje företag ska förtjäna sin peng. Då gör man det som ger mest betalt och ser till att utgifterna för dyra remisser och läkemedel belastar någon annan.”

Detta kan leda till att patienter slussas fram och tillbaka mellan olika kliniker med långa väntetider som följd.

Läs hela artikeln i DN från den 3 mars 2013.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Profilen

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.