Viktigt med ledarskapsutveckling inom vården

Intensivkurser och grupphandledning med coachning stärker chefer, läkare och läkarstudenter i rollen som ledare. Det visar en avhandling från Karolinska institutet.

Överläkaren David Bergman har utvärderat och jämfört två vanliga tillvägagångssätt för ledarskapsutveckling; intensivkurser i ledarskap, samt utvecklingsgrupper där ledarskap utvecklas över längre tid under handledning av coach. Utvecklingsgrupperna visade sig ge struktur och stöd att utvecklas i ledarrollen, minska negativa informella hierarkier, synliggöra genusaspekter samt förbättra arbetsmiljön.

Intensivkurserna visade sig öka självmedvetenheten och förståelsen för ledarskapets betydelse och stödjer lärande om gruppdynamik, gruppens utveckling och kommunikation.

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.