Vitaminkur för offentliga varumärken

Boken Varumärken i offentlig tjänst handlar om hur man rent praktiskt arbetar med varumärkesutveckling i politiskt styrda organisationer.

I Varumärken i offentlig tjänst presenteras modeller, verktyg och åtgärdsförslag som kan bidra till att utveckla starka varumärken för myndigheter, kommuner, landsting och regioner. Den är specialskriven för alla inom politiskt styrda organisationer som söker inspirerande och användbar vägledning i det vardagliga varumärkesarbetet.

– Istället för att – som traditionen bjuder – i huvudsak fokusera på hierarkiska, legala och ekonomiska strukturer menar vi att den offentliga sektorn bör utveckla ett sätt att styra som tar större hänsyn till dagens aktiva, välinformerade och värderingsdrivna medborgare, kommenterar säger författarna Ulf Dahlqvist och Frans Melin.

Genom en noggrant utmejslad varumärkesstrategi, professionell kommunikation och en välriggad kommunikationsorganisation kan man öka stoltheten internt och attraktionskraften externt, menar författarna.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.