10 år yngre efter pension

Många arbetstagare upplever en väsentlig förbättring när de går i pension. Så mycket som 8-10 år yngre är den upplevda vinsten. Det visar forskning från Stressforskningsinstitutet vid Stockholms universitet.

Särkilt arbetstagare som haft en dålig arbetsmiljö upplever förbättringen, men mönstret är också tydligt oavsett kön och position på arbetet. Samtidigt pågår en diskussion om att arbetstagare ska stanna längre i arbetslivet och forskarnas slutsats är att man måste omforma arbetet utifrån de äldre arbetstagarnas förutsättningar, för att motverka allt tidigare pensionsåldrar.

– Arbetsgivarna måste börja ge de äldre bättre förutsättningar. I dag kör vi på tills vi tar slut, eller tills vi fyller 65 år. Det är ”lika för alla” som gäller. Äldre har erfarenhet som kan ge dem ett bättre omdöme i arbetet. Men de kanske behöver lite mer tid på sig och inte ha så många bollar i luften samtidigt, säger Hugo Westerlund som ledde studien, till Dagens nyheter.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Profilen

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.