20 miljoner för forskning om arbetsmiljö

Att förebygga arbetsskador och långvarig sjukfrånvaro. Det är syftet när AFA Försäkring utlyser det treåriga FoU-programmet – Från ord till handling till tillämpning och kommunikation av forskningsresultat inom arbetsmiljö, hälsa och livsstil.

Steget från att genomföra ett projekt till att det ska komma till praktisk användning är ofta stort. Därav är syftet också att få igång ett kunskaps- och erfarenhetsbyte på arbetsplatsen som ska leda till bättre insikt om hur företag och organisationer kan använda sig av FoU-projekt. Även kunskapsbyte mellan företag och organisationer ska stimuleras och resultat för små arbetsplatser ska uppmärksammas särskilt.

Utlysningen genomförs i två steg då en idéskiss ska lämnas in i mars och en fullständig ansökan i juni.

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.